หนึ่งทางเลือกของผู้ป่วย ที่ควรพัฒนาต่อยอด  

palliative care นั้นเป็นอีกหนึ่งในทางลเอกของผู้ป่วยอย่างมากที่ถ้าหากว่าในการดูแลนั้นไม่สามารรักษาให้หายขาดได้ นั้นจึงถือสว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีอย่างมาก แต่ว่านี้กลับเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นรู้จักน้อยที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่ในต่างประเทศเองก็ยังไม่ได้มีการดำเนิน และ ผลักดัน palliative care ให้ไปใกลเท่าที่ควร ดังนั้นเราจะมาดูเรื่องของ “palliative care หรือการดูแลแบบประครับประคองนั้นทำไมจึงเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ควรต่อยอด เพราอะไรมาลองดูกัน   palliative care คืออะไร   palliative care ตามองการณ์อนามัยโลก (WHO) นั้นให้คำจัดความของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง […]