อบรมดับเพลิง ฝึกใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

ทำไมต้องอบรมดับเพลิง การอบรมดับเพลิงนั้นมีความสำคัญอย่างมาก กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ หากเหตุการณ์ไม่ลุกลามบานปลายแล้วสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากผู้ควบคุมสถานการณ์ได้ผ่านการอบรมดับเพลิงมาแล้วจึงเกิดความรู้และความเข้าใจผลดีที่ตามมาคือจะไม่เกิดการสูญเสียที่เลวร้าย ตรงกันข้ามถ้าไม่สามารถควบคุมเพลิงนั้นไว้ได้ ผู้ควบคุมไม่มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมเพลิงย่อมเกิดการสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์ สิ่งสำคัญในการอบรมดับเพลิงหรือหัวข้อหลักเลยคือ การใช้ถังดับเพลิง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการฝึกใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายมีอะไรบ้าง ฝึกใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายมีอะไรบ้าง สำหรับการดับเพลิงประเภท A ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสาเคมีที่ใช้ดับเพลิงแระเภทเอ สำหรับการดับเพลิงประเภท B ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือโดยใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง ตลอดจนสารเคมีดับเพลิงต่างๆ ที่สามารถดับเพลิงประเภทบีได้ สำหรับการดับเพลิงประเภท C ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือโดยใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม […]