ประเภทของการทำเลสิกที่ควรรู้ก่อนทำ 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เรื่องของสายตาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับมนุษย์มาก ๆ เนื่องจากการมองเห็น หรือเรื่องเกี่ยวกับสายตานั้นช่วยให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้น การที่สายตามีปัญหา หรือการมองเห็นผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นก็ทำให้การดำเนินชีวิตอาจจะมีความยากมากยิ่งขึ้นด้วย การทำเลสิกจึงเป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับมนุษย์เราได้เป็นอย่างดีเลย ซึ่งในการทำเลสิกก็มีอยู่หลายประเภท แต่จะมีประเภทใดบ้าง ในบทความนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน  ประเภทของการทำเลสิก  1. PRK (Photorefractive Keratectomy)  PRK (Photorefractive Keratectomy) เป็นวิธีที่ใช้สำหรับการแก้ไขสายตาในรุ่นแรก ๆ แม้ว่าจะมีมานานแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ โดยขั้นตอนของการรักษาจะไม่มีการแยกชั้นตา แต่จะเป็นการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออกก่อน จากนั้นจึงจะใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ […]