palliative care นั้นเป็นอีกหนึ่งในทางลเอกของผู้ป่วยอย่างมากที่ถ้าหากว่าในการดูแลนั้นไม่สามารรักษาให้หายขาดได้ นั้นจึงถือสว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีอย่างมาก แต่ว่านี้กลับเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นรู้จักน้อยที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่ในต่างประเทศเองก็ยังไม่ได้มีการดำเนิน และ ผลักดัน palliative care ให้ไปใกลเท่าที่ควร ดังนั้นเราจะมาดูเรื่องของ “palliative care หรือการดูแลแบบประครับประคองนั้นทำไมจึงเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ควรต่อยอด เพราอะไรมาลองดูกัน  

palliative care คืออะไร  

palliative care ตามองการณ์อนามัยโลก (WHO) นั้นให้คำจัดความของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง palliative care ว่าเป็นวิธีที่เป็นผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย โดบให้ในการป้องกัน บรรเทาอาการ ตลอดจนถึงการบรรเทาทุกข์ทรมานด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการดูแลแบบที่มีการครอบคลุมทุกมิติ ที่จะให้ความสะดวกทั้งความสบายใจ สายกาย และ จิตใจ  

โรคจากทั่วโลก ตัวเลขของผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการแบบ palliative care 

รายงานของ WHO นั้นได้มีการระบุตัวเลขที่ต้องการเข้ารับ palliative care จากโรคต่างๆ  ทั่วโลก ซึ่งจะมีการแบ่งโรคต่าง ๆ ไว้ดังนี้  

 • โรคหลอดเลือดและหัวใจคิดเป็น 38.5 %  
 • โรคมะเร็ง 34 % 
 • โรคระบบทางเดินหายใจ 10.3 %  
 • โรคทางเดินระบบทางเดินหายใจ 10. 3 % 
 • AIDS  5 % 
 • โรคเบาหวาน 4.6  
 • อื่น ๆ เช่น ไตวาย เรื้อรัง โรคปลอกประสาทเสื่อม พาร์กินสัน  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และระบบความผิดปกติของระบบประสาท  

เหตุผลที่ทำให้ palliative care ไม่ได้ และ เข้าถึงได้ยาก  

Who นั้นได้มีการประเมินไว้ว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้น palliative care  ที่ต้องการได้รับการดูแลนั้นจะต้องการดูแลอย่างน้อย 40 ล้านคน และ 78 % นั้นเป็นผู้มีรายได้ต่ำ และ รายได้ปาณกลาง และ 98 % นั้นเป็นผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย และ อาศัยในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้ต่ำ และ รายได้ปานกลาง ซึ่งผู้ป่วยเด็กนั้นครึ่งนึงเป็นเด็กที่อาศัยในทวีปแอฟฟริการ  และ นอกจากนั้นยังมีเหตุผลดังนี้  

 • palliative care ไม่ได้ถูกนับรวมในระเบียบด้านสาธรณสุขสากล  
 • การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ palliative care นั้นมีจำกัด หรือ บางแห่งนั้นก็ไม่มีเลย 
 • ข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงยาระงับประสาท 
 • วัฒนธรรมและความเชื่อ  
 • ความเข้าใจผิดของการ palliative care ว่าเป็นการดูแลผู้ป่วย ที่มีชีวิตได้อีกไม่นาน ซึ่งขัดกับสิ่งที่ให้ความหมายไว้  
 • ไม่เข้าใจแก่นแท้ นโยบาย หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ palliative care 

สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจการดูแบบ palliative care 

ซึ่งจะเห็นว่าในเรื่องของปัญหาการดูแลแบบ palliative care นั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่อย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจนั้นมีดังนี้ 

 • การดูแลลแบบ palliative care นั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นลดจำนวนลง และที่สำคัญ จะช่วยลดการารใช้บริการทางสาธารณสุขที่ไม่จำเป็น 
 • palliative care นั้นแก่นแท้คือ การดูแลที่ต้องมั่นบนพื้นฐานสิทธิมนุษย์ชน และ การบริการทางสาธารณสุข นั้นจะต้องมีความต้องการเฉพาะตัวบุคลด้วย  

ดังนั้นจะเห็นว่า palliative care นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามอย่างมาก เพราะว่าเป็นอีกเรื่องที่จะช่วยเราได้อย่างมากที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการดูแลแบบประคับ ประคอง ที่มีทั้งความสบายใจ และ อยู่ในการดูแลที่อบอุ่น