ปัจจุบันนั้นสารเคมีนั้นมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามก็มักจะมีสารเคมีวนอยู่รอบตัวเราเสมอ และ บางครั้งนั้น สารเคมีนั้นก็ทำอันตรายกับเราได้ด้วยเช่นกันถ้าหากว่าเรานั้นปล่อยให้สารเคมีนั้นสะสมในร่างกายมากอาจจะทำอันตรายสำหรับเราอย่างมากด้วยเช่นกัน และ หนึ่งในสารเคมีที่อันตรายนั้นคือ สารเคมีจาก “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ดังนั้นในบทความนี้เรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเรานั้นจะสามารถป้องกันสารเคมีจากน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างไรได้บ้าง 

สวมใส่ถุงมือทุกครั้ง 

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำความสะอาด” นั้นแน่นอนว่ามือของเรานั้นจะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก และ อาจจะอันตรายอย่างมากถ้าหากว่าเรานั้นสัมผัสมโดยตรง ดังนั้นหากว่าเรานั้นจะต้องทำความสะอาดและมีการน้ำยาล้างห้องน้ำนั้นเราควรที่จะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยในการทำความสะอาดนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีซึมจากการสัมผัสโดยตรง 

เปิดประตูและหน้าต่างในระหว่างการทำความสะอาด 

ในเรื่องของการทำความนั้นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั้นคือการถ่ายเทอากาศ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยระหว่างที่เรานั้นทำความสะอาดห้องน้ำอยู่นั้นเราควรที่จะเปิดประตู และ หน้าต่างไว้ตลอดเวลาในระหว่างที่เราทำความสะอาดด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เรานั้นสูดดมสารเคมีมากเกินไปส่งผลให้ร่างกายของเรานั้นรับสารเคมีมากเกินไปอาจจะทำให้เรานั้นเป็นอันตายอย่าง ดังนั้นระหว่างทำความสะอาดนั้นเราควรที่จะเปิดประตู และ หน้าต่างไว้ตลอดเวลาไว้ด้วยเช่นกัน 

ห้ามรับประทานหรือสูดดสม  

อีกเรื่องที่สำคัญเลยนั้นคือในเรื่องของ การรับประทาน และ สูดดมซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นทำความสะอาดอยู่นั้นควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้ด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้สารเคมีนั้นเข้าไปในร่างกายของเราได้ และ อาจจะทำอันตรายกับเราได้ด้วยเช่นกัน  

ควรผสมน้ำก่อนในการใช้งาน 

ในการทำความสะอาดนั้นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากไม่แพ้กันนั้นคือในเรื่องของ “ความเข้มข้นของสารเคมี” เองก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องของความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่าในการใช้งานนั้นเรานั้นควรที่จะผสมน้ำก่อนนะครับ ไม่ควรที่จะใช้งานทั้งอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นความเข้มข้นของสารเคมีนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรผสมน้ำก่อนที่จะใช้งานด้วยนะครับ 

หากใช้เสร็จไม่ควรนำมาใช้อีก 

อีกเรืองนั้นคือในเรื่องของ “การใช้งาน” เองก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่ามีหลากหลายคนอย่างมากที่เมื่อใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเสร็จแล้ว  ก็ไม่ควรที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือ ถังมาใช้งานต่อนะครับ เพราะว่าอาจจะส่งผลอันตรายอย่างมาก หากนำมาใช้งานนะครับ 

ดังนั้นในการใช้งานนั้นจะเห็นว่าการใช้งาน “น้ำยาล้างห้องน้ำ” นั้นมีเรื่องที่จะต้องระวังอย่างอย่างมากนะครับ ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเรา หากรับเข้ามาภายในร่างกายมากเกินไป หรือ สูดดมมากเกินไปนะครับดังนั้นขอให้พ่อบ้าน แม้บ้านทุกคนระวังในการใช้งานน้ำยาล้างห้องน้ำด้วยนะครับ