ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เรื่องของสายตาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับมนุษย์มาก ๆ เนื่องจากการมองเห็น หรือเรื่องเกี่ยวกับสายตานั้นช่วยให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้น การที่สายตามีปัญหา หรือการมองเห็นผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นก็ทำให้การดำเนินชีวิตอาจจะมีความยากมากยิ่งขึ้นด้วย การทำเลสิกจึงเป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับมนุษย์เราได้เป็นอย่างดีเลย ซึ่งในการทำเลสิกก็มีอยู่หลายประเภท แต่จะมีประเภทใดบ้าง ในบทความนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน 

ประเภทของการทำเลสิก 

1. PRK (Photorefractive Keratectomy) 

PRK (Photorefractive Keratectomy) เป็นวิธีที่ใช้สำหรับการแก้ไขสายตาในรุ่นแรก ๆ แม้ว่าจะมีมานานแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ โดยขั้นตอนของการรักษาจะไม่มีการแยกชั้นตา แต่จะเป็นการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออกก่อน จากนั้นจึงจะใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer laser) เพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับความโค้งของกระจกตาอีกที ก่อนที่จะปิดกระจกตาด้วยคอนแทกต์เลนส์นาน 5-7 วัน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้สามารถลดความระคายเคืองตาได้ ทั้งนี้ระยะเวลาของการผ่าตัดในรูปแบบนี้อยู่ที่ประมาณ 15-20 นาที และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-50,000 บาท 

2. เลสิกใบมีด (Lasik) 

เลสิกใบมีด (Microkeratome LASIK, Blade LASIK, หรือ LASIK) เป็นการใช้เทคนิคที่ได้รับความนิยมสูง โดยเป็นการใช้ใบมีดที่มีขนาดเล็กเข้ามาเปิดฝากระจกตาขึ้น ก่อนที่ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer laser) เข้ามาช่วยในการปรับแต่งความโค้งของกระจกตาให้มีค่าตาตามที่ต้องการ จากนั้นจึงปิดกระจกตาเข้าไปที่เดิม ซึ่งเวลาในการผ่าตัดของการทำเลสิกรูปแบบนี้อยู่ที่ 15-20 นาที และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 30,000-50,000 บาท 

3. เฟมโตเลสิก (FemtoLASIK) 

เฟมโตเลสิก (FemtoLASIK) เป็นการทำเลสิกด้วยเลเซอร์เข้ามาช่วยในขั้นตอนของการเปิดฝากระจกตา จากนั้นจึงจะมีการปรับแต่งความโค้งของกระจกตาด้วยเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer laser) วิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นการใช้เลเซอร์เข้ามาเป็นหลักตลอดการรักษา โดยที่ไม่ต้องมีการใช้ใบมีดเข้ามาเปิดฝากระจกตา ทำให้การรักษาด้วยวิธีนี้มีความแม่ยำ และมีความปลอดภัยมากกว่าการทำเลสิกที่ใช้ใบมีด ซึ่งใช้เวลาในการผ่าตัด 30 นาที และมีค่ารักษาอยู่ที่ประมาณ 70,000-100,000 บาท 

4. เลสิกแบบไร้ใบมีด (ReLEx Smile) 

เลสิกแบบไร้ใบมีด (ReLEx Smile) เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของการทำเลสิกด้วยการใช้เลเซอร์ วิธีนี้มีความแม่นยำสูง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ต้องการทำการเปิดฝากระจกตา เพื่อที่จะทำการแยกชั้นเหมือนวิธีการทำเลสิกด้วยใบมีด แต่จะเป็นการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยตัดชิ้นเนื้อกระจกตาให้เป็นชิ้นเลนส์ จากนั้นก็ดึงออกผ่านแผลที่มีขนาดเล็ก จึงทำให้เป็นวิธีที่มีการรบกวนกระจกตาน้อยมาก และมีระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 15-20 นาที ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 90,000-120,000 บาท 

ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นก็เป็นประเภทของการทำเลสิกที่มีในขณะนี้ โดยแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ยังไม่เท่ากันด้วย ซึ่งก่อนที่จะทำการรักษาตาด้วยวิธีนี้ ก็ควรที่จะทำการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ก่อน เพื่อที่จะทำให้ทราบได้ว่าควรเลือกทำเลสิกประเภทใด หรือมีงบเท่าไหร่จึงจะสามารถทำเลสิกได้ ที่สำคัญควรจะเลือกสถานพยาบาลที่มีความปลอดภัย และเชื่อมถือได้ด้วย